s. Weronika Marońska, MChR
s. Weronika Marońska, MChR

Siostra Weronika urodziła się w 1973 roku we Wrocławiu. Wychowała się w miejscowości Henryków, 53 km od Wrocławia. Liceum Ogólnokształcące w Ziębicach ukończyła w 1992 roku i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu-Morasku. W 1995 roku po odbyciu postulatu i dwuletniego nowicjatu, złożyła pierwsze śluby zakonne a w 2000 roku śluby wieczyste. Od 1994 do 1999 roku studiowała na Studium Organistowskim w Poznaniu. Następnie została wysłana przez Zgromadzenie na studia magisterskie na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, gdzie w 2004 roku ukończyła kierunek Muzykologii Kościelnej. Po ukończeniu studiów wyjechała do pracy apostolskiej do Chicago, USA. Tam pracowała przez 3 lata w parafii św Jacka do roku 2007.
Następnie na zaproszenie Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej we wrześniu 2007 roku rozpoczęła pracę w parafii św . Kazimierza w Toronto. Pełni funkcję organistki oraz pracuje jako katechetka przygotowując dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

to zgromadzenie misyjne, które zostało założone w roku 1959 przez o. Ignacego Posadzego. Sercem charyzmatu są Polacy wyjeżdżający ze swojego rodzinnego kraju i zamieszkujący różne zakątki świata. Hasło widniejące w herbie zgromadzenia „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej” towarzyszy w codziennej pracy z rodakami na całym świecie. Praca apostolska sióstr jest zróżnicowana, w zależności od środowiska polonijnego w danym kraju. Obecnie 100 Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracuje na placówkach polonijnych w różnych krajach świata. Pełnią swoją misję posługując w Australii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, na Białorusi, w Belgii, w Niemczech, na Węgrzech, w Grecji,  i we Włoszech. Swoje apostolskie posłannictwo wypełniają poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, katechizację, naukę języka polskiego, prowadzenie różnych grup duszpasterskich, zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ożywianie życia duchowego i liturgicznego w parafiach. Włączają się w opiekę nad rodzinami emigrantów, chorymi, starszymi i samotnymi Polakami. Posługują też w parafiach, pełniąc funkcje organistek i zakrystianek oraz pracują w biurach parafialnych.

W parafii św. Kazimierza w Toronto siostry rozpoczęły pracę w 2006 roku na zaproszenie Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. Obecnie w parafii pracuje siostra Weronika jako organistka. Siostra również katechizuje oraz otacza opieką duszpasterską parafian.