Msza Święta

Poniedziałek – Piątek:
8:00 i 19:00
Sobota:
19:00 (Niedzielna)
Niedziela:
8:00, 9:30 (EN), 11:00, 13:00, 19:00

Kancelaria

Tylko telefonicznie lub email
(416) 532-2822

Poniedziałki nieczynna

Czynna wtorek-piątek
9:00 – 12:00  oraz  13:00 – 17:00
W soboty 9:00-12:00

z wyjątkiem uroczystości i świąt

Liturgia dnia

Zobacz czytanie na dziś

Drodzy Parafianie, znajdujemy się pod ograniczeniami liczbowymi w naszym kościele z powodu pandemii, musimy również przestrzegać przepisy sanitarne. Dlatego bardzo prosimy, aby podporządkować się uwagom i zaleceniem panom z Komisji Parafialnej. Maseczki obowiązują wszystkich wchodzących do kościoła.
Na komunię świętą wszyscy wychodzimy z ławek, nawet osoby, które nie przyjmują komunii świętej, wtenczas podchodzą oni do kapłana ze złożonymi rękami na piersi, a on udziela im błogosławieństwa.
Spowiedź odbywa się w każdy piątek i sobotę od godz. 18: 00 do 19: 00 w sali parafialnej.
Dziękujemy wszystkim parafianom za finansowe wsparcie naszej parafii. Niedzielne ofiary składamy do skarbony znajdującej się w tyle kościoła, lub przy ambonie. W sali parafialnej skarbona znajduje się w wejściu na salę. Możemy również składać ofiary wrzucając kopertki do skrzynki pocztowej w biurze, przynosząc je do biura, wysyłając pocztą na adres parafii.Pokażmy odpowiedzialność za nasz kościół parafialny i wesprzyjmy parafię poprzez darowiznę online. Wchodząc na pozniższy link, należy wybrać naszą parafię z listy (St Casimir Parish Toronto). Wpłaty dokonujemy kartą kredytową.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary!

Ofiara online

 • COVID-19 Vaccination information

  More information: http://www.kazimierz.org/wp-content/uploads/2021/10/Covid-19-Vaccin.pdf

  COVID-19 Vaccination information
 • Preparation for First Holy Communion and Confirmation

  After a long break in the religious education of our children, we want to resume religion classes at our parish. To do this, we need open mindedness and support from parents, as well as the involvement of people who would like to act as mentors of faith for our children. For that reason, we are actively seeking catechists. If there are people who are interested and would like to join us, we invite you! Please contact our parish.  Catechization at our parish will begin on September 18th, 2021, and will take place every Saturday from 11:00 am to 12:30 pm, in the upper halls of St. Casimir’s Parish where the Polish school takes place, as it has always been. Catechization is offered for children starting in kindergarten, all the way to grade 7, this includes sacramental preparation classes - First Communion and Confirmation. All classes will be conducted in a COVID-19 safe manner, following the guidelines of Toronto Public Health, i.e. disinfection, masks and distance. Registration forms are available at the parish office or on our website www.kazimierz.org (tab: About the parish).

  Preparation for First Holy Communion and Confirmation
 • Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Bierzmowania

  Po długiej przerwie w katechizacji naszych dzieci, chcemy wznowić zajęcia z religii w naszej parafii. Aby to zrobić potrzebujemy otwartości i wsparcia rodziców oraz zaangażowania osób, które chciałyby służyć jako katecheci. Dlatego poszukujemy chętnych do katechizacji. Jeśli są osoby, które chciałyby się włączyć w to dzieło, serdecznie zapraszamy!!! Prosimy o kontakt z naszą parafią.  Katechizacja w naszej parafii rozpocznie się 18 września br., i będzie się odbywać w soboty od godz. 11: 00 do 12: 30 w salkach Polskiej Szkoły św. Kazimierza, tak jak było to dotychczas. Katechizacją objęte zostaną dzieci od zerówki do klasy 7, w tym klasy sakramentalne – I Komunia Święta i Bierzmowanie. Wszystkie zajęcia będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym, tzn. dezynfekcja, maseczki oraz dystans. Formularze rejestracyjne są dostępne w biurze parafialnym lub na naszej stronie internetowej www.kazimierz.org (zakładka: O parafii)

  Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Bierzmowania

Wydarzenia

Parafia św. Kazimierza
November 1, 2020


November 1, 2020

Parafia św. Kazimierza
November 15, 2020
7:00 pm

Nasza lokalizacja