Misjonarki Chrystusa Króla

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla to zgromadzenie misyjne, które zostało założone w roku 1959 przez o. Ignacego Posadzego. Sercem charyzmatu są Polacy wyjeżdżający ze swojego rodzinnego kraju i zamieszkujący różne zakątki świata. Hasło widniejące w herbie zgromadzenia „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej” towarzyszy w codziennej pracy z rodakami na całym świecie. Praca apostolska sióstr jest zróżnicowana, w zależności od środowiska polonijnego w danym kraju. Obecnie 100 Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracuje na placówkach polonijnych w różnych krajach świata. Pełnią swoją misję posługując w Australii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, na Białorusi, w Belgii, w Niemczech, na Węgrzech, w Grecji, i we Włoszech. Swoje apostolskie posłannictwo wypełniają poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, katechizację, naukę języka polskiego, prowadzenie różnych grup duszpasterskich, zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ożywianie życia duchowego i liturgicznego w parafiach. Włączają się w opiekę nad rodzinami emigrantów, chorymi, starszymi i samotnymi Polakami. Posługują też w parafiach, pełniąc funkcje organistek i zakrystianek oraz pracują w biurach parafialnych.

Więcej o działalności Zgromadzenia można dowiedzieć się ze stron www.mchr.us i www.mchr.pl/