Grupy Parafialne

Szkoła Polska Św. Kazimierza

Szkoła Polska im. Św. Kazimierza informuje, że rozpoczyna zajęcia szkolne 16 września 2017. Zapisy odbędą się w poszczególnych klasach. Lekcje odbywają się w soboty od godz. 11:15-13:45 dla wszystkich klas tj. od 0 do 8. Adres szkoły 156 Roncesvalles Ave. Toronto. Informacje: 416-766-4559

Grupy Młodzieżowe

W naszej parafii młodzież spotyka się w dwóch grupach.

Pierwsza grupa, młodzież High School do 12 klasy bedzie sie spotykac w poniedziałki o godz. 17:00 w sali Rycerzy Kolumba.

Druga grupa, studenci universytetu/collegu bedzie sie spotykac w czwartki o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba.

Na spotkaniach – katechezy, ciekawe rozmowy, debaty, filmy i wyjazdy.

Serdecznie zapraszam!
o. Pawel Nyrek, OMI

Ministranci

Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) to osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. Spotkania odbywają się w co druga srode miesiaca o godz. 18:00 (w pazdzierniku, maju i czerwcu o godz. 17:30) w sali Rycerzy Kolumba.

Serdecznie zapraszam nowych kandydaów.
O. Pawel Nyrek, OMI

Rozważania Biblijne

Spotykamy się do drugi poniedzialek po Mszy św. wieczornej w sali parafialnej.

O. Pawel Nyrek, OMI, serdecznie zaprasza!

Lektorzy & Szafarze

Lektor, jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami.
Nadzwyczajny szafarz Eucharystii to osoba świecka, która uzyskała jednorazowe lub czasowe upoważnienie od właściwego sobie ordynariusza do udzielania Komunii Świętej.

Chór Parafialny

Liturgia Kościoła Katolickiego podkreśla znaczenie śpiewu muzyki jako uroczystszej formy naszej modlitwy, zwłaszcza gdy do artystycznie wykonanych tekstów dołączamy osobiste myśli płynące z serca ku Bogu.

Wspólny śpiew podnosi umysł do Boga, otwiera serce na natchnienie Ducha, pomaga się modlić obecnym na nabożeństwie. Chór kościelny jest taką grupą parafian, którzy ofiarują swój czas i Boży dar głosu w celu artystycznie wykonywanych modlitw.

Chór parafialny: „Melodia”

Stowarzyszenie Żywego Różańca

Inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Różańcowego był ówczesny proboszcz parafii, ks. M. J. Smith.
4 marca 1956 roku, na apel ks. proboszcza Smitha, przybyło około 60 niewiast do sali parafialnej. Ks. Proboszcz na wstępie wyjaśnił cel i obowiązki stowarzyszenia. Panie chętnie zgłosiły się i zapisały do tego Stowarzyszenia Różańcowego. Zaraz też przystąpiono do wybrania zarządu. Prezeską została wybrana Sylwia Dybczak, sekretarką — Emilia Solarska, skarbniczką — Katarzyna Wilczyńska. Rektorem tego stowarzyszenia został ks. proboszcz M. Smith.

Stowarzyszenie Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Miłosierdzia Bożego powstało w naszej parafii 30 listopada 1997, a założycielem był obecny proboszcz parafii o. Marian Gil OMI. Przewodniczącą tego stowarzyszenia od chwili powstania aż do obecnych czasów jest Henryka Chrapek.

Stowaryszenie w czasach swojego największego rozkwitu liczyło 101 członków. Obecnie to tej organizacji należy 45 osób.
Celem stowarzyszenia jest propagowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jak również osobista formacja. Raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne pogłębiające wiarę i samoświadomość o Bożym Miłosierdziu.
Stowarzyszenie poprzez modlitwę i bezinteresowną pracę wspiera działalność wspólnoty parafialnej. Z inicjatywy tej organizacji został zakupiony obraz Miłosiernego Jezusa: „Jezu ufam Tobie”, który znajduje sie w naszym kościele