Dziecięca i Młodzieżowa Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Fatimskiej

Idąc za wezwaniem Matki Bożej, jakie skierowała do
dzieci podczas objawień we Fatimie w roku 1917 oraz za przykładem Magdaleny Buczek, która założyła w 1997 roku w Polsce Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, w roku 2001 w naszej parafii powstała Dziecięca Róża Różańcowa, której opiekunką była pani Danuta Grabowska. Członkowie Róży zobowiązani są do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego w intencjach swoich rodziców. Trzy podstawowe hasła, z którymi wiąże się przynależność do Róży Różańcowej to:

  • – nie ma dnia bez modlitwy,
  • – nie ma niedzieli bez Mszy św.,
  • – nie ma miesiąca bez spowiedzi świętej.

Młodzież i dzieci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę w naszym kościele po mszy św. o godz. 13:00 na krótkiej modlitwie i wymianie tajemnic Różańca Świętego. W ostatnim czasie z okazji 100 lecia objawień we Fatimie, dzieci i młodzież z Róży Różańcowej dla parafii przedstawiły Historię Objawień Fatimskich. Dzieci biorą również czynny udział w wydarzeniach parafialnych poprzez liturgię słowa czy dary ofiarne. Do Róży Różańcowej należy 25 członków. Opiekunem Róży jest obecnie s. Weronika Marońska MChR. Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie dzieci.