Przynależność do parafii

Przynależność do parafii zyskuje się na mocy zapisu. Nowi parafianie mogą zapisać się osobiście w biurze parafialnym lub wypełniając formularz wyłożony przy wejściu do kościoła. Wypełniony formularz można wrzucić do koszyczka podczas niedzielnej składki.

Informujemy jednocześnie, że o załatwienie sprawy urzędowej (np. wystawienie zaświadczenia) mogą ubiegać się tylko członkowie parafii.