o. Wojciech Kurzydło, OMI (proboszcz)
o. Wojciech Kurzydło, OMI (proboszcz)

Urodził sie 12 czerwca 1979 r. w Brzesku, w diecezji tarnowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości Iwkowa (woj. Małopolskie), rozpoczął naukę w niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach.

We wrześniu 1998 r. rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu.  Dnia 8 września 1999 r., wraz z grupą współbraci, złożył pierwsze śluby zakonne. Jako diakon odbył trzymiesięczny staż pastoralny w prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie, gdzie zostal desygnowany do pracy po ukończenieu seminarium i otrzymaniu święceń kapłanskich 21 czerwca 2005 r. Rodzice o. Wojciecha i trzy siostry mieszkają w Polsce. Jego zainteresowania to turystyka, sport (piłka nozna, hokej) i historia.