o. Piotr Dudek, OMI
o. Piotr Dudek, OMI

O. Piotr urodził się 24 czerwca 1971 r. w Zduńskiej Woli – miasta urodzin św. Maksymiliana Kolbe. W 1990 roku, po ukończeniu liceum o profilu biologiczno-chemicznym, rozpoczął oblacki nowicjat na Świętym Krzyżu a rok później studia w seminarium w Obrze. Jako diakon odbył staż pastoralny na Ukrainie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w Kijowie z rąk Nuncjusza Apostolskiego. Po dziewięciu latach pracy w Kościele na Ukrainie przybył do Kanady, gdzie służył w parafiach miejskich i indiańskich rezerwatach. Przez ponad dwa lata pracował również w USA. Lubi czytać i podróżować.