KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej informuje, że dotacje przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku.  Składanie podań odbywa się przez obowiązkowe wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej www.millenniumfund.ca

W maju rozpatrywane są podania:

polonijnych instytucji naukowych, polonijnych instytucji kulturalno-oświatowych, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz podania autorów wydanych książek traktujących o sprawach polskich lub polonijnych.

Termin składania podań upływa 15 kwietnia.  Wszystkie podania oraz kompletnie wypełnione formularze należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niż 15-go kwietnia.  Podania przesłane przez fax lub email nie będą przyjęte.

W październiku

przyznawane są stypendia studenckie, o które mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia którzy ukończyli pierwszy rok studiów, studiujący na wyższych uczelniach kanadyjskich.  Podobnie jak w przypadku rozdziału dotacji w terminie wiosennym, tak i tu obowiązuje wypełnienie (kompletne) formularza.

Temin składania podań mija 15 września.  Wszystkie podania oraz kompletnie wypełnione formularze należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niż 15-go września.  Podania przesłane przez fax lub email nie będą przyjęte. 

W ramach naszego Funduszu istnieją cztery specjalne stypendia studenckie:

  1. Imienia dr. S. J. Biskupskiego, przeznaczone dla osoby polskiego pochodzenia mieszkającej w Kanadzie, która podjęła studia polonistyczne na uczelni w Polsce.  Podania oraz kompletnie wypełnione formularze należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie poźniej ni 15-go września. 
  1. Imienia „POMNIK PAMIĘCI ś.p. braci Wojtka i Witka Stanisławskich, zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym w „Auschwitz” ufundowane przez panią Bronisławę Stanisławską dla podtrzymania pamięci o jej synach.  Stypendium przeznaczone jest głównie dla studentów historii Polski z Uniwersytetu Torontońskiego. Termin składania podań mija 15 września.  Wszystkie podania oraz kompletnie wypełnione formularze należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niż 15-go września. 
  1. Imienia płk. lotnictwa Bolesława Orlińskiego, przeznaczone dla osoby polskiego pochodzenia pobierającej naukę pilotażu.  Stypendium może być przyznane tylko osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.  Podania oraz kompletnie wypełnione formularze należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niż 15-go kwietnia  Wszelkie informacje na temat stypendium Orlińskiego można znaleźć na stronie internetowej www.millenniumfund.ca
  1. Fundusz Milenium dysponuje także stypendium ufundowanym przez inżyniera Zbigniewa Czaplińskiego.  To stypendium przyznawane jest studentom, których przodkowie walczyli w szeregach Polskiej Armii Krajowej podczas Drugiej Wojny Światowej.  Podania oraz kompletnie wypełnione formularze należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niź 15-go września. 

Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium

Canadian Polish Millennium Fund Fundusz Wieczysty Milenium 3055 Lakeshore Blvd. Toronto, Ont.  M8V 1K6 Tel/fax: 416 532 1921 Website: www.millenniumfund.ca   Email:    cpmf@millenniumfund.ca