Służba w czasie Mszy Świętej

Procesja wejścia

Ewangelia

Posługa przy ołtarzu

Procesja wyjścia