18 rocznica śmierci Jana Pawła II

W niedzielę, w 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II, Polonia w Toronto zebrała się wokół pomnika świętego Jana Pawła II , tuż obok Credit Union. Została odmówiona modlitwa i zapewnienie, że Jan Paweł II jest dla nas Najcenniejszym darem Boga. Kwiaty na tę uroczystość zostały złożone przez zarząd Credit Union oraz przez Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń, Barkę.