Nowenna do Jana Pawła II

Tekst Nowenny do wydruku Tekst pieśni do druku wersja 1Tekst pieśni do druku wersja 2

Nie zastąpi Ciebie nikt

Biały pielgrzym ciemną drogą
Idzie pośród chmur
Słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud
Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
Wszystkie róże swiata twoje są


Bo nie zastąpi ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk
Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo wreszcie ty
Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk


Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok
By zobaczyć jak całujesz ziemie z jego stron
Tęsknimy teraz za rokiem rok
Jak bez ojca dzieci w ciemną noc


Bo nie zastąpi ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk
Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo wreszcie ty
Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk


Bez ciebie trudniej żyć,
Marzyć, kochać , śnić
Życia gubi się sens,
Na złe i dobre dni
W modlitwie zawsze ty,
Króluj nam , królu serc.


Bo nie zastąpi ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk
Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo wreszcie ty
Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk


Trafił Duch do naszych serc
Stał się cud, zniknął lęk

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie, elejson,      Kyrie, elejson

Chryste, elejson, Chryste, elejson  

Chryste, usłysz nas.   Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,    zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo,    módl się za nami

Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Pieśni do Jana Pawła II

1. Chwalcie, o wierni, miłości cud! Chwalcie we wnętrzu Kościoła! *
Pana, co Krwią swą odkupił lud * i do radości powołał.
Chwalcie Chrystusa – Pokarm dusz * i Najwyższego Kapłana. *
Wraz z Janem Pawłem – Sługą sług * cześć mu niech będzie śpiewana!


Ref. O, Janie Pawle, spraw! * O, Janie Pawle, daj! *
O, Janie Pawle, strzeż swój Lud * Baranka Krwią odkupiony!


2. Niech na tę ziemię zstąpi Duch! * Niech jej oblicze przemieni. *
Niech w ślad Pasterza pójdzie lud. * Niech będą * błogosławieni.
Przez Jana Pawła prosimy Cię, * Chryste, nasz Zbawco i Panie, *
ześlij tej ziemi łaski swe * i przyjmij nasze oddanie.


Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź * pośród świętych wywyższony. *
Słowa swoje zamień w czyn, * Bóg niech będzie uwielbiony; *
Niech zadrży ziemia, zagra róg * Bo nic nad Boga i któż jak Bóg.


1. Przekroczyliśmy próg nadziei, * oblicze ziemi się zmieniło, *
Bo całe życie nas szukałeś, * a słońce prawdy nam świeciło.


2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze * Naszą nadzieją jest i skałą. *
Wieki i trudne czasy miną, * Bóg, wiara, honor w nas ostaną.


3. Pamięć zachować i tożsamość * Bogurodzica nam pomoże, *
a być świadkami miłosierdzia * pomóż nam, pomóż, Święty Boże.


Święty Janie Pawle Drugi, papieżu z Polski, nasz rodaku.
Dziś cię wołamy, dziś cię błagamy: módl się, módl się za nami. (3x)