Spotkanie duchowieństwa z Janem Dziedziczakiem

W poniedziałek, 8 maja, odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego duchowieństwa z sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. Polonii i Polaków za granicą panem Janem Dziedziczak. Na spotkaniu obecna była pani konsul Magdalena Pszczółkowska oraz jej Małżonek. Po spotkaniu zapaliliśmy znicze przed pomnikiem Jana Pawła II.