Zjazd Rady Polonii Świata na Litwie

Zjazd Rady Polonii Świata na Litwie

W Wilnie na Litwie, odbył się Zjazd Rady Polonii Świata, w którym uczestniczył o. Janusz Błażejak OMI.
Ponad 90 delegatów z 29 krajów świata wzięło udział w zjeździe. W różnych panelach dyskusyjnych
poruszone zostały następujące tematy: Młodzież, Harcerstwo, Duszpasterstwo i Tradycje
Chrześcijańskie, Oświata i Nauka, Kultura, Patriotyzm oraz Polskie Lobby. Za panel duszpasterski
odpowiedzialny był ojciec Janusz Błażejak OMI. Zjazd Rady Polonii świata rozpoczął się uroczystą mszą
świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.
Delegaci złożyli również kwiaty na grobie Marszałka Piłsudskiego, wielkiego patrioty i bohatera. Serce
wielkiego Przywódcy Narodu Polskiego wraz z szczątkami jego matki spoczywa na cmentarzu w Wilnie.
Jego wolą było, aby jego serce było pochowane obok jego żołnierzy. Odwiedzili również kaplicę
pierwszych objawień Pana Jezusa siostrze Faustynie Kowalskiej.