Przybyły nowe relikwie do naszej parafii.

Przybyły nowe relikwie do naszej parafii.
W niedzielę, 15 maja, 2022 Parafia św. Kazimierza w Toronto wzbogaciła się o relikwie pierwszego stopnia św. Matki Teresy z Kalkuty oraz bł. Matki Róży Elżbiety Czackiej.
Matka Teresa to założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości oraz laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Misjonarki Miłości niosą pomoc przede wszystkim nieuleczalnie chorym, bezdomnym, inwalidom, trędowatym. Siostry działają na całym świecie.
Błogosławiona Róża Maria Czacka urodziła w bogatej arystokrackiej rodzinie. W wieku 22 lat utraciła wzrok. Wtenczas postanowiła poświęcić się sprawie niewidomych w Polsce, którzy byli pozbawieni wsparcia opieki społecznej. Założyła zakład dla niewidomych w Laskach koło Warszawy. W uroczystościach wzięły udział siostry Misjonarki Miłości z Toronto.