Odpust zupełny za zmarłych

W związku z panującą epidemią Penitencjaria Apostolska zmieniła w tym roku warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych związanego z uroczystością Wszystkich Świętych.

Co roku odpust za zmarłych można było uzyskać nawiedzając cmentarze między 1 a 8 listopada i spełniając zwykłe warunki odpustu. W tym roku jednak, ze względu na panujące w wielu krajach zasady mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, dla wielu osób spełnienie zwykłych warunków może być niemożliwe, czy to ze względu na kwarantanny czy ograniczony dostęp do cmentarzy. W związku z tym Penitencjaria Apostolska – watykańska komórka odpowiedzialna m.in. za odpusty – wydała dekret mający na celu umożliwić uzyskanie odpustów pomimo obowiązujących restrykcji. Jakie w tym roku są zasady uzyskania odpustu?

Odpust zupełny za osoby zmarłe można uzyskać na dwa sposoby:

Sposób I:

  • Odpust można uzyskać przez 8 dowolnych dni listopada (nie muszą następować po sobie) nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych oraz spełniając zwykłe warunki odpustu.

Sposób II:

  • Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (od południa) oraz w Dniu Zadusznym, odmawiając tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” i spełniając zwykłe warunki odpustu. UWAGA: taka forma uzyskania odpustu może być też przełożona na dowolny dzień listopada.

Zwykłymi warunkami odpustu są:

  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
  • stan łaski uświęcającej, czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna.
  • przyjęcie Komunii świętej.
  • odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty.

Penitencjaria wychodzi też naprzeciw osobom starszym, chorym oraz tym, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze i nie mogą spełnić któregoś z warunków, np. fizycznie nawiedzić kościoła czy przyjąć Komunii Świętej lub skorzystać z sakramentu pokuty, by być w stanie łaski uświęcającej. Osoby te będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład zmarłych koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dekowanych zwykle zmarłym przez wiernych.