Misje święte

Misje święte w naszej wspólnocie odbędą się w dniach od 20
do 26 października
. Poprowadzą je o. Sebastian Łuszczki i o.
Sebastian Wiśniewski OMI. Misje Święte zakończą się Mszą
św. dziękczynną w sobotę, 26 października o godz. 17:00. i
bankietem o godz. 18:00. Prosimy wszystkich parafian o
modlitwę w intencji misji oraz o zarezerwowanie czasu na to
wydarzenie, które odbywa się w parafii co kilkadziesiąt lat.

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś
swego Syna, aby odnowił zerwaną więź miłości z Tobą,
prosimy Cię, aby w naszej parafii nie było nikogo, kto
pozostanie głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego
miłości i łaski. Niech czas Misji Świętej przyniesie każdemu z
nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom
pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność, a
Kościołowi nowe błogosławieństwa. Duchu Święty, odnów nas
i oblicze naszej parafii. Matko Boża, również i Ty otaczaj nas
swoją opieką i prowadź do źródeł świętości i zbawienia. Amen

Plan Świętej Misji Parafialnej 2019